Трисомија 21 (Даунов синдром), Трисомија 18 (Едвардсов синдром) и Трисомија 13 (Патау синдром)

Кај човекот постојат 23 пара хромозоми. Се работи за ДНК молекули и протеини кои содржат генетски информации. Трисомија представува хромозомско порметување, кога се присутни три наместо нормалните две копии на одреден хромозом.