Пренатален тест Qualified®

Пренатален тест Qualified®

All-chromosomes & microdeletions ∕ duplications пренатален тест - сигурен, едноставен и нуди повеќе информации

Што е пренатален тест (NIPT)?

NIPT e пренатален скрининг тест кој може да се направи најрано од навршена 10 недела од бременоста преку земање мајчина крв. Пренаталните дијагностички тестови како амниоцинтеза и хорион биопсија дијагностицираат присуство на хромозомски аномалии. Тие воглавно се изведуваат подоцна во бременоста и носат мал ризик од губиток на плодот.

Што е пренатален тест (NIPT)?
За здравјето на Вашето бебе и Ваша безгрижност

За здравјето на Вашето бебе и Ваша безгрижност

Со NIPT се изолираат фрагменти (делови) од ДНК (слободно-клеточна ДНК) во Вашата крв во текот на бременоста за да се обезбеди точна информација за веројатноста за хромозомска аномалија која може да влијае на здравјето на Вашето бебе. NIPT може да се направи најрано од навршена 10. недела од бременоста и ги детектира најчестите хромозомски аномалии како трисомија 21 (Даунов синдром), трисомија 18 (Едвардсов синдром), трисомија 13 (Патау синдром), анеуплоидии на пловите хромозоми и микроделеција DiGeorge. Некои NIPT тестови како Harmony® пренаталниот тест исто така имаат опција да Ве информираат за полот на Вашето бебе.

Sign In