Пренатален тест Qualified®

Пренатален тест Qualified®

All-chromosomes & microdeletions ∕ duplications пренатален тест - сигурен, едноставен и нуди повеќе информации

Што е пренатален тест (NIPT)?

NIPT e пренатален скрининг тест кој може да се направи најрано од навршена 10 недела од бременоста преку земање мајчина крв. Пренаталните дијагностички тестови како амниоцинтеза и хорион биопсија дијагностицираат присуство на хромозомски аномалии. Тие воглавно се изведуваат подоцна во бременоста и носат мал ризик од губиток на плодот.

Што е пренатален тест (NIPT)?
За здравјето на Вашето бебе и Ваша безгрижност

За здравјето на Вашето бебе и Ваша безгрижност

Неинвазивниот пренатален тест (NIPT) е скрининг тест за одредување на генетски аномалии во раниот период од бременоста. NIPT е наменет за едноплодни и близначни бремености. Може да се направи од навршена 10та недела од бремноста преку земање на мајчина венска крв. Анимираното Qualified видео на симпатичен начин Ви прикажува што всушност е Qualified пренаталниот тест.

Sign In