Qualified® тестот во 3 чекори

Qualified® тестот во 3 чекори

Бидете безгрижни со Qualified® тестот

Qualified® тестот може да се прави најрано од навршена 10. недела од бременоста (од недела 10+0).

Пред спроведување на Qualified® тестот Вашиот гинеколог би требало да Ви направи ултразвучен преглед за да се утврди гестациската недела. Потребно е да се утврди дали се работи за едноплодна или повеќеплодна бременост.

Би требало и да се посоветувате со својот лекар која опција од Qualified® тестот е најпогодна за Вас, а медицинскиот соработника од Bio Save исто така ќе Ве информира за целокупниот Qualified® тест.

Процедурата е илустрирана на сликата подолу

3 чекори до резултати од Qualified® тестот

Процедура на Qualified® тестот

По пополнувањето на барање за спроведување анализи, лабораториски техничар зема една епрувета венска крв од мајката. Потоа, Bio Save го праќа примерокот во партнерската лабораторија во Италија. По 3 до 5 работни дена од моментот на пристигнување на примерокот во лабораторијата во Италија, Bio Save ги добива резултатите и Ве известува Вас за тоа.

Sign In